Úvod > O nás > Aktuality

Aktuality

Rekonstrukce střechy – Praha, Cihlářská

Rekonstrukce střechy – Praha, Cihlářská

12.10.2015

Souběžně s rekonstrukcí lodžií byla provedena i obměna střešního pláště (hydroizolace, výměna větráků, ...), takže touto akcí byla posílena jak energetická úspornost BD, tak jeho bezproblémová údržba na mnoho let.

Velké Přílepy - rekonstrukce ulic

Velké Přílepy - rekonstrukce ulic

22.09.2015

Po ukončení majetkových sporů v lokalitě Velké Přílepy jsme konečně mohli realizovat rekonstrukce námi vlastněných komunikací v lokalitě Velké Přílepy. Největší investice byla bezpochyby do ulice Sukova, kde v součinnosti s obcí proběhla její kompletní rekonstrukce (včetně výměny většiny vodovodních uzávěrů a vyčištění kanalizace). V ulicích Smetanova a Dvořákova pak byla položena finální vrstva živice.

Během léta se nám tedy podařilo kompletně dokončit povrchy všech námi vlastněných komunikací v této lokalitě a zajistit obyvatelům bezproblémový přístup k jejich pozemkům.

Rekonstrukce výtahů – Praha, Cihlářská

Rekonstrukce výtahů – Praha, Cihlářská

22.09.2015

Začátkem září byla dokončena komplexní výměna výtahů v objektu BD Cihlářská 781 a 782. V průběhu prací byly demontovány staré výtahy včetně strojovny, prohloubeny a zaklopeny výtahové šachty, instalovány výtahy nové (včetně strojoven) a začištěny výtahové portály. Nesporným plusem je mj. fakt, že výtahy dnes mohou mít výstupní stanice u bytů (nikoliv v mezipatrech) a že zajíždějí i do suterénních prostor. Kromě toho jsou nové výtahy nejen větší a esteticky důstojnější, ale i úspornější.

Rekonstrukce lodžií  – Praha, Benkova

Rekonstrukce lodžií – Praha, Benkova

18.09.2015

V průběhu léta byla realizována náročná obměna části pláště na BD Benkova 1694 a 1695. Rekonstrukce se týkala „sloupů“ lodžií a byly odstraněny stávající obklady, dlažby a zábradlí, stěny lodžií byly zaizolovány, byly položeny nové dlažby a osazena nová zábradlí. Tato nejnáročnější část obnovy pláště je tedy hotova a v blízké budoucnosti je plánováno jeho dokončení.
Zateplení, stabilita povrchů, bezpečnost, ale i významný estetický dojem, to jsou devizi, kterými BD nyní disponuje.

Rekonstrukce střechy  – Praha, Benkova

Rekonstrukce střechy – Praha, Benkova

18.09.2015

Souběžně s rekonstrukcí lodžií byla provedena i kompletní obměna střešního pláště (zateplení, hydroizolace, výměna větráků, ...), takže touto akcí byla posílena jak energetická úspornost BD, tak jeho bezproblémová údržba na mnoho let.

Obnova fasády bytového domu

Obnova fasády bytového domu

16.07.2015

Po dvou měsících prací byla dokončena obnova čelní fasády na bytovém domě v Hrádku nad Nisou, v ulici 1. máje.

Naše společnost se rozhodla obnovit původní vzhled fasády, takže práce byly jak časově, tak technologicky poměrně náročné. Složitým problémem se ukázalo např. zrestaurování pískovcového soklu objektu, který byl velmi poškozen zejména povodněmi v minulých letech (eroze materiálu, asfaltové průsaky atd.).

FOTOGALERIE

Prodej administrativní budovy Prachatice

Prodej administrativní budovy Prachatice

04.06.2015

Administrativní budova v centru Prachatic byla úspěšně prodána a předána novému vlastníkovi. CIB GROUP tímto dokončilo první část své strategie v oblasti administrativních budov, a to přechod z regionů do hlavního města.

Jarden novým nájemcem v budově Balabenka

Jarden novým nájemcem v budově Balabenka

03.06.2015

Skupina CIB GROUP připravila nové kancelářské prostory pro americký koncern Jarden ve své budově Balabenka na křižovatce ulic Sokolovská a Českomoravská v Praze 9 – Libni. Jarden nově navyšuje kancelářskou plochu v budově Balabenka o téměř 1 400 m2.

PlanSecur novým nájemcem 4. patra budovy DELTA HAUS

PlanSecur novým nájemcem 4. patra budovy DELTA HAUS

29.05.2015

Novým nájemcem části 4. patra budovy DELTA HAUS se od 1. 7. 2015 stane společnost pro finanční plánování PlanSecur, a.s.. Od počátku léta bude provozovat své služby v nově zrekonstruovaných kancelářských prostorách.

Rekonstrukce výtahů - Praha, Benkova

Rekonstrukce výtahů - Praha, Benkova

29.05.2015

Začátkem května byla dokončena komplexní výměna výtahů v v objektu DB Benkova 1694 a 1695. V průběhu prací byly demontovány staré výtahy včetně strojovny, upraveny výtahové šachty, instalovány výtahy nové (včetně strojoven) a začištěny výtahové portály.

Stávající výtahy jsou nejen větší a esteticky důstojnější, ale i úspornější.

Velké Přílepy: právní spory o nemovitosti ukončeny – zahájena dostavba ulice Sukova

Velké Přílepy: právní spory o nemovitosti ukončeny – zahájena dostavba ulice Sukova

28.05.2015

Právní spory, které provázely nemovitosti ve Velkých Přílepech od okamžiku, kdy jsme je od správkyně konkursní podstaty H – Systém odkoupili, byly ukončeny. Po vzájemné dohodě byl ukončen spor s manželi Sýkorovými o užívání domu č. p. 451 a manželé Sýkorovi dům vyklidili a předali. Současně byla s SBD Svatopluk uzavřena dohoda, kterou byly vyjasněny vlastnické vztahy ke stavbám na pozemcích ve Velkých Přílepech.

Po ukončení právních sporů je možné přistoupit k výstavbě silnice v ulici Sukova, která bude zahájena již v příštím týdnu.

Rekonstrukce rozvodů vody – Praha, Cihlářská

Rekonstrukce rozvodů vody – Praha, Cihlářská

09.04.2015

V průběhu uplynulého měsíce proběhla náročná rekonstrukce vodovodních rozvodů v objektu BD Cihlářská 781 a 782. Modernizací starých a nevyhovujících rozvodů v suterénních prostorách tak byla dokončena poslední etapa kompletní rekonstrukce rozvodů a zajištěn jejich dlouhodobě bezproblémový provoz pro tento objekt. 

Kuřácké pavilony na Balabence

Kuřácké pavilony na Balabence

25.03.2015

CIB v rámci zkvalitňování pracovního prostředí ve svých nemovitostech přistoupila k vybudování kuřáckých pavilonů u budovy Balabenka. Jakkoliv je cílem CIB plně nekuřácké pracovní prostředí, musíme se smířit se skutečností, že pro řadu lidí je kouření součástí jejich životního stylu. Nelze-li tento zlozvyk v našich budovách dosud zcela vymýtit, snažíme se alespoň vytvořit takové prostředí, ve kterém kuřáci nebudou tabákovým dýmem obtěžovat své nekuřácké spolupracovníky a návštěvníky našich nemovitostí v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu.

Nový nájemce budovy DELTA HAUS

Nový nájemce budovy DELTA HAUS

04.03.2015

Portfolio nájemců budovy DELTA HAUS, Praha 2 – Vinohrady bylo uzavřením kontraktu rozšířeno o společnost MEICO SYSTEM´S. Pro nového nájemce bude v nastávajících týdnech upravena část 4. patra.

Český investiční trh nadále roste

Český investiční trh nadále roste

28.01.2015

Akvizice  budovy Balabenka do portfolia skupiny CIB GROUP společně s objektem Slovanského domu, (kde jsme vykonávali pro kupující stranu poradenství), se dle Building world magazine zařadily mezi významné investiční transakce v roce 2014. 

ČLÁNEK

vyjádření CIB GROUP k rozsudku OS Praha – Západ

vyjádření CIB GROUP k rozsudku OS Praha – Západ

16.01.2015

 

vyjádření CIB GROUP k rozsudku Okresního soudu Praha – Západ ve věci pana Sýkory (vyklizení nemovitosti v obci Velké Přílepy)

PF 2015

PF 2015

22.12.2014

pour féliciter 2015

Nový nájemce budovy DELTA HAUS v Praze - Vinohrady

Nový nájemce budovy DELTA HAUS v Praze - Vinohrady

15.12.2014

Skupina CIB GROUP předala 1. prosince 2014 Advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS nově zrekonstruované kancelářské prostory v budově Delta Haus. Advokátní kancelář se přestěhovala v rámci stávající lokality z ulice Nad Petruskou do budovy Delta Haus, Šafaříkova 17, Praha 2 - Vinohrady. Budova Delta Haus tak uspěla ve výběrovém řízení na nové sídlo advokátní kanceláře, které pro ni pořádal makléř Cushman & Wakefield, s.r.o. Na ploše téměř 500 m2 připravila skupina CIB GROUP během tří měsíců advokátní kanceláři nové reprezentativní sídlo.

Nový nájemce budovy BALABENKA v Praze - Libni

Nový nájemce budovy BALABENKA v Praze - Libni

11.12.2014

Společnost Window holding a. s. otevřela svou novou vzorkovou prodejnu v budově Balabenka na adrese Českomoravská 1, Praha 9 – Libeň.

Na ploše 450 m2 vznikl reprezentativní showroom, ve kterém  Window Holdig a. s., který je největším výrobcem oken na českém trhu a své produkty vyrábí v 5 moderních závodech v České republice, prezentuje tři značky -  Vekra, Otherm a TWW.

Úspěšná poradenská činnost na projektu Slovanský dům

Úspěšná poradenská činnost na projektu Slovanský dům

25.11.2014

Jeden z nejvýznamnějších polyfunkčních objektů v centru Prahy, Slovanský dům, změnil majitele. Americká investiční společnost INVESCO REAL ESTATE tak úspěšně dokončila prodej.  Kupujícím byla investiční společnost FID Group spolupracující s ruskými investory. 

Slovanský Dum představuje jednu z nejvýznamnějších kancelářských a retailových budov v Praze o celkové rozloze převyšující 22.000 m2 komerčních ploch pronajatých globálním společnostem NIKE, Cinema City, Bloomberg, ECE a řady dalších významných obchodních značek. 

Skupina CIB GROUP prováděla pro kupujícího poradenství, právní poradenství na straně prodávajícího zajistil Havel & Holásek a Wilson & Partners zastupovali zájmy kupujícího.