Úvod > O nás > Aktuality

Aktuality

Výměna výtahů - budova Delta Haus

Výměna výtahů - budova Delta Haus

12.02.2016

Úspěšnou kolaudací byla završena výměna výtahů v administrativní budově Delta Haus.

BALABENKA GARDEN BISTRO

BALABENKA GARDEN BISTRO

01.02.2016

Dne 3. února 2016  zahájí provoz  BALABENKA GARDEN BISTRO.

Rekonstrukce lodžií - Praha, Cihlářská

Rekonstrukce lodžií - Praha, Cihlářská

27.01.2016

Ke konci roku 2015 byla dokončena obměna části pláště na BD Cihlářská 781 a 782.

Nový nájemník Delty – společnost INTENS Corporation s.r.o.

Nový nájemník Delty – společnost INTENS Corporation s.r.o.

27.01.2016

Na počátku ledna 2016 jsme přivítali nového nájemníka části 3. patra budovy DELTA HAUS společnost INTENS Corporation s.r.o.

Nový nájemník Delty – společnost Veracomp

Nový nájemník Delty – společnost Veracomp

27.01.2016

Na počátku února 2016 mezi nájemníky budovy DELTA HAUS s radostí uvítáme společnost Veracomp s.r.o.

DELTA HAUS PARTY

DELTA HAUS PARTY

22.01.2016

Společenská akce pro naše klienty, nájemníky DELTA HAUS

DELTA HAUS - změna bankovního spojení

DELTA HAUS - změna bankovního spojení

22.01.2016

Ve spolupráci s ČSOB připravujeme refinancování projektu DELTA HAUS. Veškerý platební styk spojený s tímto projektem je proto přesměrován do ČSOB na nově zřízený účet

273 219 702/0300

Dokončení integrace projektu Balabenka do struktury CIB GROUP

Dokončení integrace projektu Balabenka do struktury CIB GROUP

16.12.2015

14. prosince 2015 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze obchodní společnosti Balabenka Office Building, a. s., která splynula s obchodní společností CIB Balabenka, s. r. o.

Fúze CIB Flats P10, a. s. a CIB Rental, a. s.

Fúze CIB Flats P10, a. s. a CIB Rental, a. s.

16.12.2015

Dne 14. prosince 2015 byl dokončen proces sloučení dvou společností v naší struktuře se shodným předmětem podnikání v oblasti rezidenčního bydlení. Fúzí společností CIB Flats P10, a. s. a CIB Rental, a. s. vznikla nová obchodní společnost, která bude zastřešovat všechny naše projekty v oblasti bydlení.

Rekonstrukce střechy – Praha, Cihlářská

Rekonstrukce střechy – Praha, Cihlářská

12.10.2015

Souběžně s rekonstrukcí lodžií byla provedena i obměna střešního pláště (hydroizolace, výměna větráků, ...), takže touto akcí byla posílena jak energetická úspornost BD, tak jeho bezproblémová údržba na mnoho let.

Velké Přílepy - rekonstrukce ulic

Velké Přílepy - rekonstrukce ulic

22.09.2015

Po ukončení majetkových sporů v lokalitě Velké Přílepy jsme konečně mohli realizovat rekonstrukce námi vlastněných komunikací v lokalitě Velké Přílepy. Největší investice byla bezpochyby do ulice Sukova, kde v součinnosti s obcí proběhla její kompletní rekonstrukce (včetně výměny většiny vodovodních uzávěrů a vyčištění kanalizace). V ulicích Smetanova a Dvořákova pak byla položena finální vrstva živice.

Během léta se nám tedy podařilo kompletně dokončit povrchy všech námi vlastněných komunikací v této lokalitě a zajistit obyvatelům bezproblémový přístup k jejich pozemkům.

Rekonstrukce výtahů – Praha, Cihlářská

Rekonstrukce výtahů – Praha, Cihlářská

22.09.2015

Začátkem září byla dokončena komplexní výměna výtahů v objektu BD Cihlářská 781 a 782. V průběhu prací byly demontovány staré výtahy včetně strojovny, prohloubeny a zaklopeny výtahové šachty, instalovány výtahy nové (včetně strojoven) a začištěny výtahové portály. Nesporným plusem je mj. fakt, že výtahy dnes mohou mít výstupní stanice u bytů (nikoliv v mezipatrech) a že zajíždějí i do suterénních prostor. Kromě toho jsou nové výtahy nejen větší a esteticky důstojnější, ale i úspornější.

Rekonstrukce lodžií  – Praha, Benkova

Rekonstrukce lodžií – Praha, Benkova

18.09.2015

V průběhu léta byla realizována náročná obměna části pláště na BD Benkova 1694 a 1695. Rekonstrukce se týkala „sloupů“ lodžií a byly odstraněny stávající obklady, dlažby a zábradlí, stěny lodžií byly zaizolovány, byly položeny nové dlažby a osazena nová zábradlí. Tato nejnáročnější část obnovy pláště je tedy hotova a v blízké budoucnosti je plánováno jeho dokončení.
Zateplení, stabilita povrchů, bezpečnost, ale i významný estetický dojem, to jsou devizi, kterými BD nyní disponuje.

Rekonstrukce střechy  – Praha, Benkova

Rekonstrukce střechy – Praha, Benkova

18.09.2015

Souběžně s rekonstrukcí lodžií byla provedena i kompletní obměna střešního pláště (zateplení, hydroizolace, výměna větráků, ...), takže touto akcí byla posílena jak energetická úspornost BD, tak jeho bezproblémová údržba na mnoho let.

Obnova fasády bytového domu

Obnova fasády bytového domu

16.07.2015

Po dvou měsících prací byla dokončena obnova čelní fasády na bytovém domě v Hrádku nad Nisou, v ulici 1. máje.

Naše společnost se rozhodla obnovit původní vzhled fasády, takže práce byly jak časově, tak technologicky poměrně náročné. Složitým problémem se ukázalo např. zrestaurování pískovcového soklu objektu, který byl velmi poškozen zejména povodněmi v minulých letech (eroze materiálu, asfaltové průsaky atd.).

FOTOGALERIE

Prodej administrativní budovy Prachatice

Prodej administrativní budovy Prachatice

04.06.2015

Administrativní budova v centru Prachatic byla úspěšně prodána a předána novému vlastníkovi. CIB GROUP tímto dokončilo první část své strategie v oblasti administrativních budov, a to přechod z regionů do hlavního města.

Jarden novým nájemcem v budově Balabenka

Jarden novým nájemcem v budově Balabenka

03.06.2015

Skupina CIB GROUP připravila nové kancelářské prostory pro americký koncern Jarden ve své budově Balabenka na křižovatce ulic Sokolovská a Českomoravská v Praze 9 – Libni. Jarden nově navyšuje kancelářskou plochu v budově Balabenka o téměř 1 400 m2.

PlanSecur novým nájemcem 4. patra budovy DELTA HAUS

PlanSecur novým nájemcem 4. patra budovy DELTA HAUS

29.05.2015

Novým nájemcem části 4. patra budovy DELTA HAUS se od 1. 7. 2015 stane společnost pro finanční plánování PlanSecur, a.s.. Od počátku léta bude provozovat své služby v nově zrekonstruovaných kancelářských prostorách.

Rekonstrukce výtahů - Praha, Benkova

Rekonstrukce výtahů - Praha, Benkova

29.05.2015

Začátkem května byla dokončena komplexní výměna výtahů v v objektu DB Benkova 1694 a 1695. V průběhu prací byly demontovány staré výtahy včetně strojovny, upraveny výtahové šachty, instalovány výtahy nové (včetně strojoven) a začištěny výtahové portály.

Stávající výtahy jsou nejen větší a esteticky důstojnější, ale i úspornější.

Velké Přílepy: právní spory o nemovitosti ukončeny – zahájena dostavba ulice Sukova

Velké Přílepy: právní spory o nemovitosti ukončeny – zahájena dostavba ulice Sukova

28.05.2015

Právní spory, které provázely nemovitosti ve Velkých Přílepech od okamžiku, kdy jsme je od správkyně konkursní podstaty H – Systém odkoupili, byly ukončeny. Po vzájemné dohodě byl ukončen spor s manželi Sýkorovými o užívání domu č. p. 451 a manželé Sýkorovi dům vyklidili a předali. Současně byla s SBD Svatopluk uzavřena dohoda, kterou byly vyjasněny vlastnické vztahy ke stavbám na pozemcích ve Velkých Přílepech.

Po ukončení právních sporů je možné přistoupit k výstavbě silnice v ulici Sukova, která bude zahájena již v příštím týdnu.