+420 296 249 311 info@cib.cz
Menu

Development

Rezidence Vodičkova 33

Sedmipodlažní budova v samém centru Prahy v těsné blízkosti Václavského náměstí, stojící mezi objektem Galerie Myšák a domem Langhans, je pro nás velkou výzvou.

Objekt s původním názvem Vítkův dům sloužil po svém vzniku jako sídlo Pražského obchodu drogistickým zbožím a jako fotocentrála Panax. Později jej převážně využívala bankovní instituce.

V současné době jsou pronajaty retailové prostory, a to kavárenskému řetězci COSTA COFFEE a restauraci LOKÁLKA.

V podlažních prostorách a ve dvorním traktu připravujeme obchodní, komerční i bytové jednotky pro budoucí uživatele. S ohledem na charakter území předpokládáme využití především právními a poradenskými kancelářemi, které kladou důraz na prestižní umístění svých sídel, a v případě bytových jednotek zájemci o atraktivní a moderní bydlení v centru hlavního města.

Development

Písnice

Soubor bytových domů na pražském sídlišti Písnice tvoří jádro našeho pražského bytového portfolia. Nezaměřili jsme se však pouze na postupnou revitalizaci původních domů z let 1977–89. Potenciálu místa, daného již zahájenou výstavbou metra D, chceme plně využít.

V návaznosti na předpokládanou konečnou stanici „Písnice“ připravujeme se špičkovými urbanisty a architekty Pavel Hnilička Architects+Planners komplexní dostavbu a rekonstrukci písnického sídliště.

Prvním krokem byla v roce 2018 dokončená a veřejně prezentovaná urbanistická studie „Koncepční studie udržitelného rozvoje modernistické struktury Písnice – Libušská“.

V současné době je dokončeno rozpracování, které počítá s rozdělením vlastní realizace do postupných etap, navazujících právě na výstavbu metra.

První etapa je na výstavbě metra nezávislá a má řešit především přechodové území mezi starou zástavbou rodinných domů v jižní části a bytovými domy v části severní. Sem řadíme projekty na výstavbu objektů pro bydlení v ulici Výletní a ulici Na Okruhu.

V dalších etapách bude řešeno napojení na krajinu, a to protažením Modřanské rokle do středu sídliště a jejím propojením s centrálním parkem. Tím dojde k vytvoření zeleného celku, který posílí vztah sídliště a okolní přírody.

Ve středu sídliště je navrženo náměstí lokálního významu, které bude sloužit primárně jeho obyvatelům a svým intimnějším charakterem doplňovat Náměstí Písnice. To se po realizaci konečné stanice metra stane přirozeným centrem rušné části městské části.

Realizací metra linky D dojde k propojení Písnice s centrem města a k výraznému zkrácení dojezdových vzdáleností. Uvažovaná výstavba záchytného parkoviště na hranici řešeného území pak odlehčí stávající zátěži z tranzitní automobilové dopravy, naopak se podpoří dostupnost příměstských a městských autobusů.

Rozšířit by se přirozeně měla i nabídka služeb. Náš projekt, to je živé město, které se nebude přes den vylidňovat, ale naopak bude poskytovat přívětivé místo k životu obyvatelům všech generací.

Více na webu architektonické kanceláře Pavel Hnilička Architects+Planners.